Користувачі онлайн

Всього на сайті: 2
Гостей: 0
Користувачі: - відсутні
Роботи: crawl Bot, robot Bot

20-ка відвідувачів: - відсутні

Погода


ГодинникМетодична робота


   Важливим чинником методичної роботи є постановка основних цілей і завдань, а особливо методичної проблеми, яка орієнтує на кінцеві результати, а також комплексний підхід до вирішення завдань. Основи педагогічної майстерності викладачі Лохвицького технікуму формують, вивчаючи досвід класиків та сучасних вітчизняних і зарубіжних видатних педагогів.

    Методична робота Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії є комплексною цілеспрямованою діяльністю із забезпечення підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічної майстерності щодо викладання навчальної дисципліни та проведення позааудиторної виховної роботи зі студентами, взаємному обміну членів колективу педагогічними здобутками, дає змогу молодим викладачам переймати педагогічну майстерність у досвідчених колег, а також підтримує в педагогічному колективі дух творчості, взаємодопомоги, прагнення до пошуку нових ідей та до самовдосконалення.

     Серед новітніх педагогічних технологій навчання викладачі НЗ особливо виділяють інтерактивні методи навчання, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності студентів за допомогою активного спілкування, креативні методи навчання, орієнтовані на творчу діяльність студентів, застосовують також вітагенні технології навчання й виховання студентської молоді, які допомагають використовувати різні аспекти навчання і поєднують в собі різні дисципліни.

     На «ділових іграх» зі студентами-старшокурсниками викладачі спецдисциплін застосовують «мозковий штурм», навчання в співробітництві, метод проектів та кейсів, «мозкового штурму» застосовуються викладачами дисциплін різних циклів.

Під керівництвом методичної ради Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії 5 циклових комісій, які очолюють досвідчені викладачі, спеціалісти вищої категорії. Методична робота викладачів у циклових комісіях планується за такими напрямками:

 1. Написання методичних розробок.
 2. Проведення відкритих занять викладачами.
 3. Вивчення досвіду роботи викладачів і керівників груп.
 4. Проведення тижнів циклових комісій, конкурсів, олімпіад.
 5. Підготовка до участі у виставці методичного забезпечення навчально-виховного процесу в НМЦ.
 6. Робота з молодими викладачами.

    У технікумі працює методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні розробки: курси лекцій, посібники, робочі зошити, практикуми, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи викладачів, навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами технікуму як виставкові матеріали.

Індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам технікуму надається в таких формах:

 • вивчення та аналіз роботи викладачів, кураторів навчальних груп;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, у вдосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних навчальних та виховних заходів;
 • проведення відкритих занять;
 • проведення індивідуальних консультацій;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших засобів навчання;
 • вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, упровадженні в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.

Колективна методична робота педагогічних працівників технікуму має такі напрямки роботи:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • робота циклових комісій;
 • методичне об’єднання кураторів навчальних груп;
 • теоретичні та практичні семінари;

Контроль за здійсненням методичної роботи в технікумі здійснюється шляхом:

 • заслуховування питань методичної роботи на засіданнях педагогічної та методичної ради;
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу.

 

    Педагогічний колектив Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії протягом тривалого часу приймає активну участь у конкурсі «Педагогічні інновації» ДУ «НМЦ «Агроосвіта».

За багаторічну методичну та дослідницьку роботу до Книги Пошани лабораторії педагогічного досвіду і творчості молоді ДУ «НМЦ «Агроосвіта» занесені 20 викладачів ЛТТПДАА:

У 2007 році:

Корнієнко В. М.

Золотоверх Н. А.

Богдан Н. М.

Яременко Л. О.

У 2008 році:

Богдан О. О.

Васильченко О. В.

У 2010 році:

Жук Т. М.

Мірошник В. О.

У 2011 році:

Журавель Н. М.

Сіренко О. В.

Таранська А. А.

У 2012 році

Кузьменко Л. В.

Московець О. М.

У 2013 році

Бутко Л.О.

Корнієнко Л.В.

Медведєва М.Г.

Харченко Н.М.

У 2014 році

Продченко О.Л.

Пузь Л.М.

У 2015 році

Кривошея С.І.

 

До каталогу кращих конкурсних робіт занесені такі розробки викладачів ЛТТПДАА:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (2010-2016рр.) 

 


Ваш профіль

Логін:  
Пароль:

Реєстрація на сайті!
Забули пароль?

Контактна інформація

37240,
м. Заводське,
Лохвицький р-н, Полтавська обл.
вул. Матросова,39
e-mail: lmtkpdaa@ukr.net
тел:(05356) 3-54-58,
(05356)3-54-46,
(095)5954140

Опитування

Партнери сайту

Освітній портал