Користувачі онлайн

Всього на сайті: 15
Гостей: 13
Користувачі: glennave18
Роботи: crawl Bot

20-ка відвідувачів: - відсутні

Погода


ГодинникМетодична робота


 

 

 

   Важливим чинником методичної роботи є постановка основних цілей і завдань, а особливо методичної проблеми, яка орієнтує на кінцеві результати, а також комплексний підхід до вирішення завдань. Основи педагогічної майстерності викладачі Лохвицького механіко-технологічного коледжу формують, вивчаючи досвід класиків та сучасних вітчизняних і зарубіжних видатних педагогів.

  Методична робота Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії є комплексною цілеспрямованою діяльністю із забезпечення підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічної майстерності щодо викладання навчальної дисципліни та проведення позааудиторної виховної роботи зі студентами, взаємному обміну членів колективу педагогічними здобутками, дає змогу молодим викладачам переймати педагогічну майстерність у досвідчених колег, а також підтримує в педагогічному колективі дух творчості, взаємодопомоги, прагнення до пошуку нових ідей та до самовдосконалення.

     Серед новітніх педагогічних технологій навчання викладачі НЗ особливо виділяють інтерактивні методи навчання, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності студентів за допомогою активного спілкування, креативні методи навчання, орієнтовані на творчу діяльність студентів, застосовують також вітагенні технології навчання й виховання студентської молоді, які допомагають використовувати різні аспекти навчання і поєднують в собі різні дисципліни.

На «ділових іграх» зі студентами-старшокурсниками викладачі спецдисциплін застосовують «мозковий штурм», навчання в співробітництві; методи проектів та кейсів, «мозкового штурму» застосовуються викладачами дисциплін різних циклів.

     Під керівництвом методичної ради Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії працюють 5 циклових комісій, які очолюють досвідчені викладачі, спеціалісти вищої категорії. Методична робота викладачів у циклових комісіях планується за такими напрямками:

 1. Написання методичних розробок.
 2. Проведення відкритих занять викладачами.
 3. Вивчення досвіду роботи викладачів і керівників груп.
 4. Проведення тижнів циклових комісій, конкурсів, олімпіад.
 5. Підготовка до участі у виставці методичного забезпечення навчально-виховного процесу в НМЦ.
 6. Робота з молодими викладачами.

У коледжі працює методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні розробки: курси лекцій, навчальні посібники, робочі зошити, практикуми, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи викладачів, навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.

Індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам технікуму надається в таких формах:

 • вивчення та аналіз роботи викладачів, кураторів навчальних груп;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, у вдосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних навчальних та виховних заходів;
 • проведення відкритих занять;
 • проведення індивідуальних консультацій;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших засобів навчання;
 • вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, упровадженні в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.

Колективна методична робота педагогічних працівників технікуму має такі напрямки роботи:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • робота циклових комісій;
 • методичне об’єднання кураторів навчальних груп;
 • теоретичні та практичні семінари;

Контроль за здійсненням методичної роботи в технікумі здійснюється шляхом:

 • заслуховування питань методичної роботи на засіданнях педагогічної та методичної ради;
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу.

Педагогічний колектив Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії протягом тривалого часу бере активну участь у конкурсі «Педагогічні інновації» ДУ «НМЦ «Агроосвіта».

За багаторічну методичну та дослідницьку роботу до Книги Пошани лабораторії педагогічного досвіду і творчості молоді ДУ «НМЦ «Агроосвіта» занесені 20 викладачів ЛТТПДАА:


 

 

До каталогу кращих конкурсних робіт занесені такі розробки викладачів ЛТТПДАА:

2018 рік

 • 1. Богдан Н.М., Васильченко О.В. Методичні рекомендації щодо виконання курсових і дипломних робіт.
 • 2. Богдан О.О. Технологічне обладнання галузі. Методичні вказівки і завдання до практичних робіт.
 • 3. Богдан О.О. Будова та експлуатація обладнання. Робочий зошит для лабораторних робіт.
 • 4. Буглак А.І. Комп’ютерна техніка. Тести.
 • 5. Бутко Л.О. Облік і звітність. Електронний навчальний посібник (локального типу).
 • 6. Горбуля Г.Ф., Горбонос В.В. Технологія сировини. Навчальний посібник.
 • 7. Корнієнко В.М. Процеси і апарати харчових виробництв. Практикум.
 • 8. Корнієнко Л.В., Мусієнко Л.О. Технологія галузі. Практикум.
 • 9. Кузьменко Л.В. Органічна хімія. Методичні рекомендації щодо організації практичного навчання.
 • 10. Мірошник В.О. Основи філософських знань. Аудіосупровід занять.
 • 11. Мірошник Н.Л. Свято, яке завжди з тобою. Збірник сценаріїв виховних заходів.
 • 12. Московець О.М. Сучасні технології виробництва. Навчальний посібник.
 • 13. Общий С.А. Технічна механіка. Практикум з дисципліни.
 • 14. Продченко О.Л. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Робочий зошит для студентів спеціальності 181 Харчові технології  за ОП Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів.
 • 15. Роман Н.С. Історія України. Навчальний посібник.
 • 16. Сватенко Ю.М. Основи електротехніки. Лабораторний практикум.
 • 17. Сіренко О.В. Основи підприємства. Робочий зошит для практичних робіт.
 •          18. Стеценко С.М. Інженерна графіка. Методичні рекомендації та завдання до виконання графічних робіт.
 •          19. Харченко Н.М. Німецька мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник для студентів спеціальності 181 Харчові технології за ОП Бродильне виробництво і виноробство.
 •          20. Шкурка В.Д. Каталог обладнання потокових ліній виробництва хліба та макаронних виробів.

 

2017 рік

 • 1.Богдан Н.М., Корнієнко Л.В., Васильченко О.В. Інноватика в роботі циклової комісії технологічних дисциплін.
 • 2.Буглак А.І. Комп’ютерна техніка. Робочий зошит для практичних робіт 181 Харчові технології за ОП Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів.
 • 3.Буглак О.М. Мікробіологія. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни спеціальності 181 Харчові технології за ОП Зберігання і переробка зерна.
 • 4.Бутко Л.О. Облік і звітність. Робочий зошит для практичних робіт спеціальності 181 Харчові технології за ОП Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів.
 • 5.Горбуля Г.Ф., Горбонос В.В. Технологія галузі. Технології  хлібопекарських виробництв. Методичні вказівки до виконання практичних робіт 181 Харчові технології за ОП Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів.
 • 6.Корнієнко В.М. Процеси і апарати харчових виробництв. Методичні вказівки і завдання до практичних і лабораторних робіт спеціальності 181 Харчові технології за ОП Бродильне виробництво і виноробство.
 • 7.Краснолуцька Ю.В. Культурна тека – душі аптека. Збірник сценаріїв масових виховних заходів
 • 8.Кривошея С.І. Процеси і апарати. Навчально-методичний посібник за ОП Зберігання і переробка зерна.
 • 9.Кузьменко Л.В. Неорганічна хімія. Електронний конспект лекцій спеціальності 181 Харчові технології за ОП Бродильне виробництво і виноробство.
 • 10.Медведєва М.Г. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для спеціальності 181 Харчові технології за ОП Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів.
 • 11.Мірошник В.О. Основи правознавства. Аудіосупровід занять.
 • 12.Московець О.М. Основи охорони праці. Лабораторний практикум.
 • 13.Мусієнко Л.О. Технологія галузі. Методика навчання дисципліни з використанням інноваційних технологій спеціальності 181 Харчові технології за ОП Бродильне виробництво і виноробство.
 • 14.Общий С.А. Методичні рекомендації щодо виконання курсового та дипломного проектування зі спеціальності 181 Харчові технології за ОП Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів.
 • 15.Продченко О.Л. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник для студентів спеціальності 181 Харчові технології за ОПП Зберігання і переробка зерна – переможець у номінації.
 • 16.Сватенко Ю.М. Електротехніка та електрообладнання. Лабораторний практикум спеціальності 133 Галузеве машинобудування за ОП Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв.
 • 17.Стеценко С.М. Технічне креслення. Методичні рекомендації та завдання до виконання графічних робіт спеціальності 181 Харчові технології за ОП Бродильне виробництво і виноробство.
 • 18.Харченко Н.М. Німецька мова (за професійним спрямуванням). Навчальний посібник для студентів спеціальності 181 Харчові технології за ОП Зберігання і переробка зерна.

Ваш профіль

Логін:  
Пароль:

Реєстрація на сайті!
Забули пароль?

Контактна інформація

37240,
м. Заводське,
Лохвицький р-н, Полтавська обл.
вул. Матросова,39
e-mail: lmtkpdaa@ukr.net
тел:(05356) 3-54-58,
(05356)3-54-46,
(095)5954140

Опитування

Партнери сайту

Освітній портал