Користувачі онлайн

Всього на сайті: 10
Гостей: 7
Користувачі: - відсутні
Роботи: spider Bot, crawl Bot, spider Bot

20-ка відвідувачів: - відсутні

Погода


ГодинникМетодична робота


 

 

 

   Важливим чинником методичної роботи є постановка основних цілей і завдань, а особливо методичної проблеми, яка орієнтує на кінцеві результати, а також комплексний підхід до вирішення завдань. Основи педагогічної майстерності викладачі ВСП «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» формують, вивчаючи досвід класиків та сучасних вітчизняних і зарубіжних видатних педагогів.

   Успіх роботи в умовах змішаного навчання залежить від активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, технічних можливостей та, насамперед, навичок педагогів у сучасних інформаційних та цифрових технологіях.

   Методична робота викладачів ВСП «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» є комплексною цілеспрямованою діяльністю із забезпечення підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічної майстерності щодо викладання навчальної дисципліни та проведення позааудиторної виховної роботи зі студентами, взаємному обміну членів колективу педагогічними здобутками, дає змогу молодим викладачам переймати педагогічну майстерність у досвідчених колег, а також підтримує в педагогічному колективі дух творчості, взаємодопомоги, прагнення до пошуку нових ідей та до самовдосконалення.

    Серед новітніх педагогічних технологій навчання викладачі закладу освіти особливо виділяють інтерактивні методи навчання, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності студентів за допомогою активного спілкування, креативні методи навчання, орієнтовані на творчу діяльність студентів, застосовують також вітагенні технології навчання й виховання студентської молоді, які допомагають використовувати різні аспекти навчання і поєднують в собі різні дисципліни.

   За умов дистанційного навчання під час карантину викладачі коледжу процес викладання втілюють за допомогою групової роботи у Viber, відео конференціях ZOOM та Google Meet, а також зручного сервісу Google Classroom, який дозволяє викладачам здійснювати зворотній зв’язок зі студентами. Загалом, використання платформи Google Workspace значною мірою допомагає скорегувати роботу викладачів і студентів. Через використання цієї платформи можливий і контроль засвоєння знань та оцінювання студентів. Завдання з тестами дозволяє викладачу створити власну базу тестових завдань відповідно до викладеного матеріалу та вимог програми. Окремі викладачі використовують платформи суб’єктів підвищення кваліфікації «На Урок» та «Всеосвіта» для створення тестового опитування.

  Методика змішаного навчання – нова форма й інший рівень взаємодії викладачів та здобувачів освіти, який передбачає виконання завдань, прослуховування, тестування, слухання, читання текстів, і головне – зворотний зв'язок з викладачем у процесі навчання. Академічна свобода викладача дозволяє обрати форми й методи реалізації дистанційного навчання: онлайн-консультації викладачів, вебквести, інтерактивні вправи, заняття через ZOOM та Google Meet, тощо. Під час організації дистанційного навчання доцільно працювати через онлайн-платформи, використовувати методики «Переверненого класу» чи іншого типу змішаного навчання.

    Під керівництвом методичної ради ВСП «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» працюють 5 циклових комісій, які очолюють досвідчені викладачі, спеціалісти вищої категорії. Методична робота викладачів у циклових комісіях планується за такими напрямками:

1. Щорічне підвищення кваліфікації.

2. Написання методичних розробок.

3. Вивчення досвіду роботи викладачів і керівників груп.

4. Проведення тижнів циклових комісій, конкурсів, олімпіад.

5. Підготовка до участі у конкурсі «Педагогічний ОСКАР» в НМЦ.

6. Робота з молодими викладачами.

    У коледжі працює методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні розробки: курси лекцій, навчальні посібники, робочі зошити, практикуми, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи викладачів, навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.

    Індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу надається в таких формах:

• вивчення та аналіз роботи викладачів, кураторів навчальних груп;

• надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, у вдосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних навчальних та виховних заходів;

• проведення відкритих занять;

• проведення індивідуальних консультацій;

• надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших засобів навчання;

• вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;

• надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, упровадженні в навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.

    Колективна методична робота педагогічних працівників коледжу має такі напрямки роботи:

• педагогічна рада;

• методична рада;

• робота циклових комісій;

• методичне об’єднання кураторів навчальних груп;

• теоретичні та практичні семінари;

Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

• заслуховування питань методичної роботи на засіданнях педагогічної та методичної ради;

• заслуховування звітів голів циклових комісій;

• звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу.

 _____________________

Ваш профіль

Логін:  
Пароль:

Реєстрація на сайті!
Забули пароль?

Контактна інформація

37240,
м. Заводське,
Миргородський р-н, Полтавська обл.
вул. Європейська,39
e-mail: lmtkpdaa@ukr.net
тел:(05356) 3-54-58,
(05356)3-54-46,

Опитування

Партнери сайту

Освітній портал