Користувачі онлайн

Всього на сайті: 15
Гостей: 12
Користувачі: ghjhjhh
Роботи: crawl Bot, Google Bot

20-ка відвідувачів: - відсутні

Погода


ГодинникКомісія технологічних дисциплін

 


 
Циклова комісія технологічних дисциплін об'єднує викладачів спецдисциплін трьох спеціальностей: «Бродильне виробництво і виноробство», «Зберігання і переробка зерна», «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів».

 

До складу циклової комісії технологічних дисциплін входить 10 викладачів, із них 6 викладачів мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії, 3 викладачі «Спеціаліст першої категорії» і 1 викладач «Спеціаліст другої категорії». 2 викладачі комісії        (Богдан Н. М., Корнієнко Л. В.) мають педагогічне звання «Викладач-методист». Викладачі комісії закінчили провідні вищі навчальні заклади за фахом, мають багаторічний педагогічний досвід роботи та виробничий стаж роботи.

 


 

 Богдан Надія Миколаївна

В 1978 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв», інженер-технолог. В технікумі працює з 1978 року. Педагогічний стаж - 37 років.

З 2007 року – голова циклової комісії технологічних дисциплін. Спеціаліст вищої категорії, в 2011 році присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист». Викладає такі дисципліни: Технологія галузі, Технохімічний контроль галузі, Біохімія.

Нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ ступеня.

 

Васильченко Ольга Василівна

В 1975 році закінчила Лохвицький технікум харчової промисловості за спеціальністю «Бродильне виробництво». З 1975 року працювала змінним хіміком на Крисківському спиртовому заводі Чернігівського об’єднання спиртової і лікеро-горілчаної промисловості. В 1984 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю технологія бродильних виробництв, інженер-технолог.

 З 1983 року працює викладачем спецдисциплін технологічного циклу. Педагогічний стаж 32 роки.

Спеціаліст вищої категорії. Викладає такі дисципліни: Товарознавство зерна і продуктів його переробки, Технологія галузі, Технохімічний контроль галузі.

Нагороджена трудовою відзнакою «Знак пошани».


 

Корнієнко Лариса  Владиславівна.

У 1981 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв», інженер-технолог.

З 1981 по 1984 рік працювала інженером науково-дослідницького сектору КТІХП. З 1984 року працює у Лохвицькому технологічному технікумі викладачем спеціальних дисциплін. Працювала на Лохвицькому спирт-комбінаті старшим  інженером-хіміком лабораторії, змінним технологом. Загальний педагогічний стаж – 33 роки, виробничий стаж – 6 років. Спеціаліст вищої категорії, в 2011 році присвоєне педагогічне звання «Викладач-методист». Викладає такі дисципліни: Технологія галузі, Технохімічний контроль галузі, Вступ до спеціальності.

Працює завідувачем навчально-виробничою практикою.


 

Мусієнко Ліана Олександрівна.

У 2003 році закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю  «Технологія бродильних виробництв», спеціаліст з технології бродильних виробництв і виноробства. У 2013 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

В технікумі працює з 1998 року на посаді лаборанта, а з 2003 року – викладачем спецдисциплін «

Педагогічний стаж – 12 років.

Спеціаліст вищої категорії. Викладає такі дисципліни, Технологія галузі, Технохімічний контроль галузі, основи проектування.

З 2011 року працює завідуючою технологічним відділенням.


 

Буглак Оксана Михайлівна.

У 2000 році закінчила  Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв», спеціаліст з технології бродильних виробництв і виноробства . У 2013 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». Працювала на Лохвицькому комбікормовому заводі від техніка – лаборанта до завідуючої лабораторії, виробничий стаж – 9 років.

В технікумі працює з 2004 року на посаді викладача спецдисциплін.

Педагогічний стаж - 11 років.

Спеціаліст вищої категорії. Викладає такі дисципліни: Мікробіологія, Комбікормове виробництво, технологічний контроль виробництва, Основи стандартизації і метрології.


 

Супрович Тетяна Володимирівна.

У 2004 році закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю  «Технологія бродильних виробництв», спеціаліст з технології бродильних виробництв і виноробства.

У 2013 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

В технікумі працює з 2005 року на посаді лаборанта, а з 2006 року викладачем - сумісником спецдисципліни.

Педагогічний стаж – 10 років.

Спеціаліст ІІ категорії. Викладає такі дисципліни: Промислова санітарія, Технохімічний контроль галузі, керівництво навчальною практикою.


 

Кривошея Сергій Іванович

У 1981 році закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Бродильне виробництво і виноробство», інженер-технолог.

У 2001 році – Український державний університет харчових технологій, спеціаліст з технології зберігання і переробки зерна.

В технікумі працює з 1984 року, виробничий стаж складає 3 роки (інженер – технолог на Ялтинському пивзаводі).

Педагогічний стаж - 31 рік.

Спеціаліст І категорії. Викладає такі дисципліни: Процеси і апарати, борошномельно - круп'яне виробництво, сучасні технології виробництва.


 

Московець Олена Миколаївна

У 1985 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв», інженер-технолог.

У 2001 році – Український державний університет харчових технологій, спеціаліст з технології зберігання і переробки зерна.

В технікумі працює з 1985 року.

Педагогічний стаж роботи-30 років.

 Спеціаліст вищої категорії. Викладає такі дисципліни: Елеваторна промисловість, основи охорони праці,

 охорона праці в галузі.


 

Горбонос Вікторія Вікторівна

У 1991 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв», інженер-технолог.

У 2013 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

В технікумі працює з 2008 року, має виробничий стаж 11 років (Лохвицький цукрокомбінат, Миколаївський пивзавод «Янтар»). Педагогічний стаж роботи - 13 років.

Спеціаліст першої категорії. Викладає такі дисципліни: технологія галузі, безпека життєдіяльності, основи стандартизації і метрології, основи проектування.

 

Горбуля Галина Федорівна

У 1980 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв», інженер – технолог.

В технікумі працює з 2013 року. Має виробничий стаж роботи 32 роки, працювала  інженером – технологом хлібобулочного цеху на Червоно - заводському  хлібозаводі.

Педагогічний стаж роботи - 34 роки.

Спеціаліст І категорії. Викладає такі дисципліни: технологія галузі, технохімічний контроль виробництва.

 


Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально – виховного процесу шляхом запровадження новітніх високоефективних методів підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних вимог. Головним завданням при підготовці студентів є виховання в них високої відповідальності, творчо – пошукового ставлення до обраної професії, підготовки грамотного фахівця. 

Викладачі  циклової комісії передають свої знання та вміння, свій педагогічний та виробничий досвід студентам, намагаючись виховати висококваліфікованих, компетентних, конкурентноздатних спеціалістів на ринку праці. Але щоб підготувати таких спеціалістів, адаптованих до сучасного ринку праці, викладачі постійно повинні працювати над підвищенням педагогічної майстерності та свого фахового рівня.

   З цією метою викладачі комісії регулярно підвищують свій рівень на курсах підвищення кваліфікації або шляхом стажування на передових підприємствах харчової промисловості.

Чотири викладачі комісії (Буглак О. М., Горбонос В. В.,  Мусієнко Л. О., Супрович Т. В.) здобули педосвіту, закінчивши у 2013 році Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та одержали кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

Викладачі комісії є активними учасниками виставки передового досвіду творчості молоді  науково – методичного центру інформаційно – аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». За активну участь, сумлінну працю, впровадження сучасних методів навчання викладачі комісії неодноразово відзначалися подяками та грамотами науково – методичного центру аграрної освіти . За багаторічну участь у роботі виставки викладачі Богдан Н.М., Васильченко О.В.,           Московець О.М., Корнієнко Л.В. занесені до Книги Пошани лабораторії передового досвіду і творчості молоді НМЦ Міністерства аграрної політики України.

    Неодноразово члени циклової комісії приймали участь у майстер – класах, які проводяться в Державній установі науково – методичного центру «Агроосвіта». В 2011 році викладачі комісії Богдан Н.М. і Корнієнко Л.В. для педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів провели майстер – клас на тему «Сучасні підходи до організації і методичного забезпечення гурткової роботи з навчальної дисципліни», що підтверджується відповідними свідоцтвами.

    Викладачі комісії Богдан Н.М., Корнієнко Л.В. у 2012 році брали участь у роботі навчально - методичної комісії з методики навчання та інформаційно – методичного забезпечення підготовки фахівців із напрямку «Харчові технології та інженерія», яка проводилася на базі Лохвицького технологічного технікуму Полтавської державної аграрної академії, у 2013 році брали участь в роботі комісії по розробці засобів діагностики якості освіти галузевих стандартів вищої освіти.

    Корнієнко Л.В. у 2014 році приймала  участь у роботі експертної комісії МОН України по проведенню акредитаційної експертизи підготовки молодшого спеціаліста  у Свалявському технічному коледжі НУХТ за спеціальністю 5.05170106 «Бродильне виробництво і виноробство».

Викладач комісії Буглак О.М. продемонструвала свою майстерність на регіональному етапі конкурсу «Викладач року – 2014», де стала переможцем  у номінації «Креативність, практичність та неординарність у викладацькій діяльності» і отримала відповідний диплом.

    Викладачі комісії неодноразово представляли на виставку в Науково-методичний центр методичні розробки по обміну досвідом з таких питань, як: «Організація проведення ігрових занять в технікумі», «Організація гурткової роботи студентів», «Професійне виховання під час проведення позааудиторної роботи», «Організація науково-дослідницької роботи студентів».

Методичний матеріал та навчальний відеофільм у номінації «Досвід організації позааудиторної роботи з навчальної дисципліни», розроблений викладачами комісії Богдан Н. М., Корнієнко Л. В., Мусієнко Л. О. зайняв друге місце в огляді-конкурсі на кращим методичний матеріал на виставці в Науково-методичному центрі.

Всі викладачі комісії кожний рік представляють розроблені ними методичні розробки на виставку в Науково-методичний центр,  частина з яких занесена до каталогу кращих методичних робробок.

Комісія спецдисциплін постійно працює над вдосконаленням методики проведення занять з використанням інноваційних технологій. По цій темі викладачі комісії неодноразово приймали участь в роботі семінарів в Науково-методичному центрі.

    Лабораторії «Технохімічного контролю галузі», «Технології хліба,кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Товарознавства зерна та продуктів його переробки», «Мікробіології галузі» забезпечені всіма необхідними приладами і посудом, в даний час в лабораторіях використовується нове покоління технічних і аналітичних вагів, мікроскопів.

Комісія постійно працює по організації позааудиторної роботи. Викладачі комісії ведуть гурткову роботу, в комісії працюють технологічні гуртки і мікробіологічний гурток. На заняттях гуртка студенти під керівництвом викладачів займаються технічною творчістю, в першу чергу це розробкою нових безалкогольних та лікеро-горілчаних виробів, нових хлібобулочних виробів, а також виконують дослідницькі роботи, як в лабораторії технікуму, так і продовжують їх у виробничих умовах при проходженні практики на базових підприємствах.

Кожен рік студенти нашої спеціальності приймають участь у проведенні теоретичної конференції по результатах практики, яку проводять студенти ІV курсу, куди запрошуються студенти ІІ і  ІІІ курсу, а також провідні спеціалісти галузі, колишні випускники технікуму.

     Уже більше 30 років комісія спецдисциплін проводить професійний тиждень технолога, який закінчується заключним технологічним вечором. В ході тижня технолога проводяться професійні конкурси «Кращий технік - хімік», «Кращий мікробіолог», «Кращий технолог», «Кращий зернознавець», конкурс плакатів і газет, а також проводиться профорієнтаційна робота.

Викладачі комісії працюють також кураторами груп і завідують відповідними кабінетами та лабораторіями. Викладачі циклової комісії за сумлінну працю, високий професіоналізм, значні досягнення в навчанні і вихованні студентів, активну участь у виставках педагогічної майстерності і творчості молоді навчально-методичного центру Міністерства аграрної політики України неодноразово нагороджувалися грамотами та подяками. 


 

Ваш профіль

Логін:  
Пароль:

Реєстрація на сайті!
Забули пароль?

Контактна інформація

37240,
м. Заводське,
Лохвицький р-н, Полтавська обл.
вул. Матросова,39
e-mail: lmtkpdaa@ukr.net
тел:(05356) 3-54-58,
(05356)3-54-46,
(095)5954140

Опитування

Партнери сайту

Освітній портал