Користувачі онлайн

Всього на сайті: 16
Гостей: 15
Користувачі: - відсутні
Роботи: crawl Bot

20-ка відвідувачів: - відсутні

Погода


ГодинникГуманітарних та соціально- економічних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін згідно наказу директора по технікуму сформована у складі 9-ти штатних викладачів: Бутко Л.О., Мірошник В.О., Мірошник Н.Л., Медведєвої М.Г., Продченко О.Л., Роман Н.С.,Сіренко О.В.,Таранської А.А.,Харченко Н.М. Очолює дану циклову комісію Харченко Н.М.- викладач вищої категорії. Члени циклової комісії – це високо досвідченні викладачі, про що свідчить їх кваліфікаційний рівень. Всі викладачі комісії мають вищу категорію.

  • Мірошник В.О. викладає наступні дисципліни: «Культурологія», «Основи філософських знань», «Соціологія» та «Основи правознавства»
  • Медведєва М.Г. викладає дисципліни: «Українська мова», «Німецька мова» та «Німецька мова за професійним спрямуванням».
  • Продченко О.Л. викладає дисципліни «Англійська мова» та «Англійська мова за професійним спрямуванням».
  • Роман Н.С. – «Всесвітня історія», «Історія України», «Економічна теорія» та «Людина і світ».
  • Таранська А.А. – «Українська мова» та «Українська література».
  • Харченко Н.М. – «Англійська мова», «Німецька мова» та «Німецька мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова за професійним спрямуванням».
  • Сіренко О.В. – «Економіка підприємства», «Організація, планування та управління виробництвом», «Основи підприємництва», «Облік і звітність».
  • Бутко Л.О. – «Економіка, організація, планування та управління виробництвом», «Економіка підприємства», «Облік і звітність», «Основи підприємництва та управлінської діяльності».
  • Мірошник Н.Л. викладає дисципліни: «Українська література» та «Зарубіжна література».

 
 На викладачів циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін покладена велика відповідальність навчити студентів перших курсів навчитися конспектувати лекції, готуватись до семінарських та практичних занять, працювати із різними джерелами інформації, створювати презентації та займатися пошуково-дослідницькою та самостійною роботою. Велику увагу викладачі приділяють розвитку у студентів уміння аналізувати матеріал, критично та об′єктивно вирішувати ситуативні завдання. Викладачі працюють над формуванням у студентів поваги до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних і духовних цінностей, розвивають повагу до рідного слова та своєї історії.

      Таким чином, викладачі циклової комісії готують студентів молодших курсів до раціонального та ефективного засвоєння інформації на старших курсах спеціальних дисциплін.

    Викладачі економічних дисциплін Бутко Л.О. та Сіренко О.В. є керівниками курсових робіт та економічної частини дипломного проекту. Курсові роботи виконуються студентами ІІІ-ІV курсів. Знання, отримані при виконанні курсових робіт, будуть використані при написанні дипломних проектів. Тематика курсових робіт різноманітна і цікава. Виконання даних проектів корисне, оскільки дає можливість поглибити свої знання у вивченні економічних дисциплін, використати отриманий досвід далі на виробництві і працювати творчо, досліджуючи дане питання.

    Викладачами Бутко Л.О. та Сіренко О.В. проведені економічні дослідження на тему: « Роль харчової промисловості в підвищенні експортного потенціалу України». Окремими темами курсових робіт передбачені дослідження ряду економічних показників і практичні рекомендації по їх покращенню. Зокрема студент третього курсу групи Т-316 Бойчук Владислав дослідив показник собівартості продукції і запропонував конкретні заходи по її зниженню на пивзаводі. В рамках роботи економічного гуртка проведена робота по систематизації та аналізу економічних показників базових підприємств, зібраних при проходженні практики, з метою оптимального їх використання в курсовому і дипломному проектуванні.

     Члени комісії застосовують різні методи навчання для того, щоб підготувати конкуренто - спроможного фахівця. Викладачі комісії впроваджують у викладання дисциплін інтерактивні, проектні технології. Викладачі намагаються залучити студента у сумісний творчий процес здобування знань. Студенти створюють презентації, відеоматеріали до занять, записують аудіо лекції. Викладачі разом зі студентами займаються дослідницько-пошуковою роботою, переконуючись, що пошуково-дослідницька діяльність студентів є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання майбутніх спеціалістів, які здатні будуть творчо застосовувати на практиці набуті знання.

    Викладачами Продченко O.Л. та Харченко Н.М. проводиться робота зі студентами націлена на поглиблений інтерес до вивчення іноземної мови та дослідження лінгвістичних, країнознавчих, культурологічних та літературно-історичних понять. Цього року студентам було запропоновано взяти участь у конференції із англійської мови в місті Кременчуці на тему: «Важливість вивчення професійної англійської мови». Дослідженням даної теми займалися студенти групи Т-316 та групи М-33б під керівництвом викладача Харченко Н.М. Було представлено 15 робіт. Найкраща робота студента 3 курсу групи М-33б Нужного Сергія була відіслана для участі у конференції. В цій конференції взяв участь студент першого курсу Іващенко Ігор під керівництвом викладача Продченко O.Л. Студенти третього курсу, які проходять в  даний час виробничу практику на підприємствах, отримали завдання дослідити роль іноземної мови для фахівців, що працюють на підприємствах. Викладачем Харченко Н.М. продовжується дослідницька робота «Німецькі слова в українській мові», розпочата студентами третього курсу Момот І. та Білан Я., на даному етапі продовжується студентами першого курсу. Також продовжується пошуково-дослідницька робота країнознавчого характеру на тему «Замки Німеччини». Матеріали містяться у кабінеті німецької мови у вигляді альбому та у електронній версії.

     Вивчення іноземної мови не можливе без вивчення поезії. Тому члени гуртка англійської мови проводять пошуково-дослідницьку роботу, вивчаючи поезію англійських авторів та перекладені твори на рідну мову різними авторами.

    На засіданні гуртка німецької мови під керівництвом викладача Харченко Н.М. студенти вишукують різну цікаву інформацію про відомих перекладачів та поліглотів.

    На засіданні гуртка англійської мови під керівництвом викладача Продченко О.Л. студенти вишукують різну цікаву інформацію про видатних людей Великобританії.

     Пошукова робота викладачів суспільних дисциплін Мірошник В.О. та Роман Н.С. здійснюється у наступних напрямках у рамках історико- країнознавчого гуртка:

  Пошук свідків голодомору в Україні 1932-1933 років. Запис їх свідчення, світлини тих, хто пережив лихоліття зібрані в папці «Голодомор 1933 року», що знаходиться у кабінеті суспільних дисциплін.

     Ведеться завершальний етап пошукової роботи у створенні стенду «Наші випускники - захисники України», де зібрані світлини та відомості про учасників АТО, випускників нашого технікуму.

    Зібрано матеріал та оформлено окремою папкою про діяльність в Лохвицькому районі в роки Великої Вітчизняної війни партизанського загону «Сокіл» в селі Степуки.

      Учасники літературної студії «Заспів» на чолі із керівником Мірошник Н.Л. постійно проводять пошуково-дослідницьку роботу. На даному етапі вивчається творчість поетів та письменників земляків. Зібрані відеоматеріали, спогади, творчі доробки таких поетів: Василь Бедро, Анна Коршунова, Яків Заяра, Сергій Малишко, Сергій Михайліченко, Валерій Червоненко, Володимир Шкляренко, Микола Сова, Інна Руденко. В кабінеті зарубіжної літератури створена постійно діюча виставка «Поети-земляки», яка відображає результати роботи.

      В червні 2016 року готується зустріч з письменницею, членом Спілки журналістів України, членом Спілки письменників України Анною Коршуновою, яка подарувала студії «Заспів» дві поетичні збірки та сім авторських книжок.

    Методи дослідження широко використовуються при вивченні багатьох тем на уроках української мови. Медведева М. Г. разом зі студентами уміло організовує роботу над спостереженням мовних явищ, що сприяє розвиткові лінгвістичних здібностей студентів.

     Студенти І курсу укладають «Словнички неологізмів, які активно входять в наш лексикон». Студенти старших курсів досліджують лексику свого фаху і укладають «Словнички термінів і співпрофесіоналізмів» для своєї галузі. На сьогодні вже є такі словники, укладені студентами, для всіх спеціальностей.

Студенти працюють над проектами «Цікава граматика», «Удосконалення власного мовлення», «Помилки навколо нас».

    Беззаперечно, пошукова робота має велике значення у вивченні дисципліни «Українська література». Орієнтувати студентів на цей вид роботи Таранська А.А. починає уже з першого заняття, коли при вступі в дисципліну розповідає про значення усної народної творчості. Домашнім завданням при цьому викладач дає зібрати 5-7 народних пісень рідного краю, вказати, де записана пісня і від кого. По можливості студенти ілюструють свої альбоми. А потім, вибірково, розповідають про пошуки та записи пісень. Всі роботи студентів оцінюються.

     Таким чином, молодь долучається до вивчення творчого спадку українського народу. Дуже цікавить студентів сучасна українська література. Вони шляхом зіставлень різних літературних течій вчать її поступальний рух сьогодні в порівнянні з літературами інших країн. Окрему сторінку творчого пошуку складає тема «Література рідного краю». Кожний студент готує реферат, використовуючи краєзнавчий матеріал. Для цього відвідують музеї, школи, зустрічаються з самими письменниками та поетами свого села чи міста.

     Таким чином, до пошукової роботи при вивченні дисципліни залучаються практично всі студенти.

Протягом 2016-2017 н.р. вивчається досвід члена циклової комісії Мірошник Н.Л. з питання проектно-конструктивних моделей уроку зарубіжної літератури.

Члени циклової комісії беруть участь у семінарах та методичних об′єднаннях. 10.12.2015р. Харченко Н.М. взяла участь у методичному об′єднанні викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у м. Гадяч.

26.04.2016р. Продченко О.Л. та Харченко Н.М. взяли участь у науково-практичній конференції «Важливість вивчення професійної англійської мови» у Кременчуцькому медичному коледжі ім. В.Г.Литвиненко.

    13.04.2016р. Медведєва М.Г. взяла участь у семінарі у ДУ «НМЦ «Агроосвіта» на тему: «Інноваційний потенціал педагога: формування, реалізація в умовах навчального закладу». Мірошник В.О. входить до складу навчально-методичної комісії ДУ «НМЦ «Агроосвіта» зі спеціальності «Харчові технології».

До Книги Пошани лабораторії педагогічного досвіду і творчості молоді НМЦ занесені:

Мірошник В.О. (2010 рік)

Таранська А.А.(2011рік)

Сіренко О.В. (2012 рік)

Харченко Н.М. (2013 рік)

Медведєва М.Г. (2013 рік)

Бутко Л.О. (2013 рік)

Продченко О.Л. (2014 рік)

    Викладачі циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін - це не лише висококваліфіковані майстри своєї справи, а і енергійні креативні педагоги, які постійно є у пошуці нового.

 


Ваш профіль

Логін:  
Пароль:

Реєстрація на сайті!
Забули пароль?

Контактна інформація

37240,
м. Заводське,
Лохвицький р-н, Полтавська обл.
вул. Матросова,39
e-mail: lmtkpdaa@ukr.net
тел:(05356) 3-54-58,
(05356)3-54-46,
(095)5954140

Опитування

Партнери сайту

Освітній портал